Jak funguje realitní poradenství?

Pracuji na bázi tzv.a-la-carte výběru realitních služeb určených jak prodávajícím, tak kupujícím na základě hodinové sazby. Také je možné se domluvit na balíčku služeb za předem dohodnutou cenu. Po úvodní schůzce, která je bezplatná, obdržíte návrh odsouhlaseného postupu a služeb, který vyhovuje vašim konkrétním potřebám. Realitní poradenství se uskuteční po vzájemné dohodě a odsouhlasení rozsahu služeb.

Co mohou realitní konzultace obsahovat?

  • Úvodní konzultace sloužící k důkladnému pochopení klientových potřeb a přání
  • Cenové poradenství – určení tržní ceny vaší nemovitosti
  • Poradenství v oblasti prodeje/ pronájmu nemovitosti
  • Poradenství v oblasti marketingového plánu prodeje/ pronájmu
  • Komplexní zprostředkování prodeje/ pronájmu
  • Realitně – investiční poradenství
  • Zajištění poprodejních služeb
  • Správa nemovitosti
  • Zpracování marketingových analýz trhu
  • Poradenství pro developery
Kontakt